Info

 Vi har lukket vores gamle boring, som vi kun har brugt i nødsituationer, senest i 2013. Vi fik udtaget en boringsprøve i November måned, som desværre viste en lille overskridelse af cloridazon.
På baggrund af dette er boring nu lukket.
 
Ellers kører vores vandværk upåklageligt, og der bliver udtaget vandprøver som aldrig før, uden anmærkninger.

Normaldrft

Da vi jo er kommet i en ekstraordinær situation som samfund, forventer vi ikke, at kunne afholde generalforsamling i April måned som vedtægterne foreskriver. Skal formalia overholdes skal der indkaldes med 14 dages varsel, og det er der ingen grund til, at bruge penge på.
 
Vi vil være sikre på, at det er forsvarligt, at samle de 15 medlemmer der plejer at være. 
 
 
 
Vi arbejder videre med vores forsyningsprojekt (nød) imellem Stødov - Asgilhøje og Kongsgårde - Borup Vandværk.
 
Vi er også igang med en undersøgelse omkring sammenlægning af de tre enheder.
 
 
 
Kongsgaarde Borup Vandværk  | kongsgaardeborupvandvaerk@live.dk