Info

 

Normaldrft

 Asgilhøje vandværk besluttede  på deres ekstraordinære generalforsamling d. 21-05-2022, at nedlægge sig og fusionere med Kongsgårde - Borup vandværk. Det betød, at vi ændrede vores vedtægter på vores ekstraordinære generalforsamling d. 21-05-2022 , så vi nu hedder Helgenæs Nord Vandforsyning. Hele fusionen er endelig pr. 01- 07-2022, da Asgilhøje vandværk skal likvideres (afvikles). Den nye bestyrelse kommer det første år til at bestå af 3 fra hvert af de gamle enheder, og vi bliver reprænsenteret af Susanne Løcke - Kasper Løcke og Palle Vang Nielsen, suppleant Lene Jensen. Dan Brøndum bliver revisor og Karen Walther bliver suppleant. Der vil blive orienteret om ny hjemmeside og naturligvis meget mere om bestyrelsens konstituering, og om de fremtidige planer.
 
 
 
Kongsgaarde Borup Vandværk  | kongsgaardeborupvandvaerk@live.dk