Info

 Vi har lukket vores gamle boring, som vi kun har brugt i nødsituationer, senest i 2013. Vi fik udtaget en boringsprøve i November måned, som desværre viste en lille overskridelse af cloridazon.
På baggrund af dette er boring nu lukket.
 
Ellers kører vores vandværk upåklageligt, og der bliver udtaget vandprøver som aldrig før, uden anmærkninger.

Normaldrft

Iflg. vedtægterne skal vi afholde genralforsamling inden udgangen af april måned. 
Bestyrelsens vurdering er, at vi venter lidt til forsamlingsforbuddet giver plads til, at vi kan afholde et fysisk møde.
Det giver ikke mening af holde et virtuelt møde, det er der ingen der får noget ud af, og der er ikke det store at fortælle, alt kører som det skal.
Vi håber vi snart kan mødes.
 
 
 
Vi arbejder videre med vores forsyningsprojekt (nød) imellem Stødov - Asgilhøje og Kongsgårde - Borup Vandværk.
 
Vi er også igang med en undersøgelse omkring sammenlægning af de tre enheder. Det går MEGET trægt.
 
 
 
Kongsgaarde Borup Vandværk  | kongsgaardeborupvandvaerk@live.dk